Follow by Email

dilluns, 2 d’abril de 2018

100 DIES DESPRÉS DE LES ELECCIONS, EL GOVERN A L’AIGÜERA


PROPOSTA DE REFLEXIÓ (dilluns 2 abril 2018)
- Darrerament, em dóna per espigolar diaris vells i us he de confessar que tot sovint m’ensopego amb “perles”, com aquestes editorials de “La Veu de Catalunya” del 19 i 20 de febrer de 1936, on el diari es lamenta de la manca d’un govern fort i transversal, reflexionant en veu alta com hauria de ser el millor govern per al país, reflexió que avui podria compartir al peu de la lletra, veient com tot s’aguanta d’un fil mal que ens pesi, entre èpica, emoció i enrocament en blocs. Us en faig cinc cèntims:
“... Un govern és sempre, alhora, la representació d’una tendència ideològica determinada i la representació del conjunt del país. Un govern no pot ésser mai un govern sols per a un sector d’opinió. Com a govern, dintre de la seva significació i de la seva representació peculiar, ha d’ésser, també, el representant dels interessos permanents de la societat, començant per l’ordre públic. I no cal dir que quan parlem d’ordre públic, no ens referim solament a la seguretat, sinó també a l’ordre jurídic. Per a tot el que signifiqui defensa de l’ordre, quan sigui pertorbat, el govern ha de comptar amb l’assistència ciutadana, per damunt de totes les diferències d’ideologia. El Poder ha de poder comptar, tant en el cas de l’ordre material com el jurídic, amb el recolzament de tots els ciutadans que vulguin viure dintre de la legalitat republicana, en règim de llibertat i justícia, contra els pertorbadors de qualsevol mena... En una democràcia ben organitzada, com deia Salmerón, el Poder ha d’ésser per a la majoria, però el Dret ha d’ésser per a tothom... Convé molt que tots els partits i tots els homes polítics s’esforcin en crear un clima de convivència civil, on tots els ciutadans puguin col•laborar en la resolució d’aquells problemes que a tots igualment interessen. Hi ha una sèrie de temes concrets, en el plantejament encertat dels quals no pot haver-hi diferències de dretes ni esquerres...”

Cap comentari:

Publica un comentari